logo-mini

icon-home-grey50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội
icon-phone-grey0243 845 6680
icon-email-greyc3nguyentrai@hanoiedu.vn
icon-email-greyphuonglannguyen009@gmail.com

Thông báo chung:

Thông báo chung

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2020-2025

Để thực hiện đường lối đổi mới giáo dục, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đòi hỏi các cơ sở giáo dục nói chung và các trường THPT nói riêng phải xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của từng nhà trường trong từng thời kỳ, từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

Sau đây là văn bản cụ thể:


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

Thực hiện Công văn số 608/SGDĐT-TCCb ngày 04/03/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp thông tin đơn vị phục vụ công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở.

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị cụ thể trong văn bản sau:

 


Quy chế TC&HĐ trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ban hành Quyết Định về việc ban hành quy chế tổ chức và  hoạt động trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình.

Sau đây là văn bản cụ thể:


THÔNG BÁO KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023-2024, căn cứ quy định về kiểm tra, đánh giá đối với HS, trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình thống báo kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2023-2024.


TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TỔ CHỨC KỲ THI ĐGNL NĂM 2024

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực năm 2024 nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyển sinh; đáp ứng nhu cầu hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học trong tuyển sinh đại học chính quy.

Sau đây là văn bản chi tiết:

 


Tiện Ích

icon-tin-diemSỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ
Kết nối Nhà Trường & Phụ huynh


icon-quan-ly-giao-vienQUẢN LÝ GIÁO VIÊN
Tra cứu danh sách CBGVNV


icon-downloadDOWNLOAD PHẦN MỀM
Hỗ trợ giảng dạy học tập

 

44083891 287824098492910 1694953481237954560 n